Startsida

Ett av de mest debatterade ämnena inom den svenska politiken de senaste åren har varit ROT-avdraget. Dess historia grundar sig i en vilja att göra samhället lättare, smidigare och mer produktivt, men det finns många som har lyft avdraget som något negativt för samhället samtidigt som det finns de som också menar på att detta avdrag är en förutsättning för att branschen sak fungera på ett önskvärt sätt. Dessa tankar och åsikter grundar sig många gånger i ideologiska skillnader, men det ska samtidigt sägas att detta avdrag har haft effekt på samhället – om den är mestadels positivt eller mestadels negativ är upp till var och en att bedöma. Här hos oss kommer du i vilket fall att få veta allt om vad som gäller för ROT-avdraget 2017 – helt enkelt för att detta avdrag har gått igenom en mängd olika förändringar.

rot 1

Den stora tanken med ROT
När ROT-avdraget instiftades i Sverige så kom det av en effekt att byggbranschen i Sverige inte gick som det var tänkt och det fanns ett stort problem med att en grupp av de som arbetade inom branschen gjorde det svart, vilket skapar problem med att få en överskådlig bild av hur branschen ser ut samt att det innebär ett stort tapp av skatteintäkter till staten. Något som i förlängningen både innebar mindre ekonomisk styrka och kontroll av de statliga finanserna, samtidigt som arbetare på arbetsplatser landet över utsatte sig för risk, både ekonomisk och fysisk, genom att inte arbeta efter en avtalsordning.  Det var helt enkelt något som var tvunget att lösas för att det skulle bli en bättre situation på arbetsmarknaden och av den anledningen såg ROT-avdraget dagens ljus redan 1993.

Vad ROT-avdraget gör
För att ge en inledande beskrivning av vad ROT-avdraget är och vad det har för effekt så är det helt enkelt ett stimulanspaket för en specifik bransch, i det här fallet byggbranschen med allt vad det innebär. Det finns liknande paket för andra sektorer, såsom RUT-avdraget, och de har alla samma syfte och funktion – att ge privatpersoner möjligheten till att lättare och billigare kunna köpa professionell hjälp. När det gäller ROT-avdraget så handlar det främst om renoveringar och förbättringar av befintliga byggnader och eftersom att det är privatpersoner som kan använda det så är det bostadsbyggnader som ROT främst riktar sig till.

Det går knappast att förneka att ROT-avdraget har haft en stor effekt på det svenska samhället. Till saken hör att svenskar är väldigt förtjusta i att renovera sina hem, och i en tid där inflationen är låg och reporäntan slår nya bottennoteringar hela tiden så finns det pengar i de svenska hushållen som gör det möjligt att anlita experthjälp istället för att försöka sig på det själv. Det kommer visserligen att kosta en viss summa ändå, men med ROT-avdraget så blir det billigare för privatpersoner än om avdraget inte skulle finnas på plats.

Den här sidan kommer att hjälpa er att räta ut de eventuella frågetecken som ni kan tänkas ha beträffande ROT-avdraget, och samtidigt ger er lite tips på hur ni kan få ut mest av de möjligheter som ROT-avdraget ger er. Varmt välkomna till rotavdrag2017.se!

Sajten som hjälper dig förstå 2017 års regler runt rotavdraget