Frågor och svar

Får jag köpa ROT-tjänster från en närstående?

Nej. Förutsättningen för att du ska kunna dra pengar från arbete är att du inte utför arbetet själv eller att du gör det åt någon närstående. Det här är regler som också gäller när det handlar om ett bolag eller företag, som säljer tjänsten och arbetet utförs av köparen eller om det är någon annan som står köparen nära. Det är heller inte möjligt att en anställd, som är närstående med köparen, får utföra tjänsten som företaget har anlitats för.

Så vad är då en närstående? Skatteverket har gjort en bedömning och följande grupper är de som klassas som närstående:

  • Din fru, din man eller din sambo
  • Dina föräldrar
  • Din mormor/morfar och farmor/farfar
  • Dina Barn, styvbarn, fosterbarn, barnbarn och barnbarnsbarn samt deras respektive
  • Dina syskon och deras respektive samt dina syskons barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Det är med andra ord många saker som finns att tänka på innan man tar beslutet att ta hjälp av ROT-avdraget. Visserligen är det ett väldigt bra och lätt avdrag att använda sig av, men det finns fällor att trilla dit i.

Varför är ROT bra?

Det är en intressant fråga, och det går inte att svara på den utan att bli politisk. Det hela handlar om att kunna förändra arbetsmarknaden och göra det på ett sätt som är schysst för både företagare och beställare. Det är inte alltid lätt att se fördelarna alla gånger, och inget förslag är perfekt. Det finns skäl till att ändra på det. Men att ROT-avdraget funnits i någon form sedan 90-talet ändå är ett tecken på att det fungerar och att det uppskattas av de som använder sig av det. ROT har exempelvis tydligt visat att andelen svarta jobb i byggsektorn har sjunkit mycket, eftersom att det inte längre finns några ekonomiska incitament att ge sig på ett arbete på det sättet. Så ROT är bra av många anledningar – och att det samtidigt gör en bransch starkare och mer attraktiv är knappast något negativt för samhället.

Varför är ROT dåligt?

Det finns också dem som är starkt kritiska till att dessa avdrag existerar. Det handlar helt enkelt om de som anser att denna skattelättnad gynnar de människor som redan har väldigt mycket pengar. Och ska man se till hur avdraget fungerar så stämmer ju också premissen. Ju mer pengar man kan spendera (på en gång), desto snabbare tjänar man in på ROT-avdraget. Dock så jämnar det ut sig i det långa loppet eftersom alla har ett högsta tak. Det är bara betalningsförmågan som är nyckelfrågan samt hur hög nivå man får i avdrag beroende på hur mycket man betalar in i skatt.

ROT, och andra avdrag, anklagas också för att vara en orättvis subventionering av en eller flera marknader. Det kritiseras för att det politiska inte tror på att olika marknader kan reglera sig själva och sätta egna normer och villkor. Det finns en poäng i att fundera över hur mycket en bransch egentligen är värd om den enbart kan agera schysst med hjälp av statliga medel, så det finns med andra ord tydligt och välformulerad kritik till dessa avdrag.

Sajten som hjälper dig förstå 2017 års regler runt rotavdraget