ROT-avdraget som det ser ut 2017

ROT-avdraget har genomgått många olika förändringar. Reglerna har justerats på många olika sätt, men en sak är i vilket fall tydligt – all politisk ledning i det här landet anser att det är ett avdrag som behöver finnas i någon form. Den senaste förändringen av ROT, och alla andra avdrag, inträffade den 1 januari 2016 på initiativ av den socialdemokratiskt ledda minoritetsregeringen. Den förändringen är den som gäller idag, och det är många som har missat vad dessa nya regler säger, eller kanske misstolkat dess betydelse. Därför kan du i detta avsnitt hitta de exakta regler som gäller för ROT-avdraget som det är nu, 2017.

rot 2

Förändringarna som inträffade 2016

  • ROT-avdraget, som tidigare kunde ta 50 % av arbetskostnaden, sänktes nu till 30 %. Det gäller dock endast ROT-avdraget, för RUT-avdraget är fortfarande möjligt att få med 50 % av arbetskostnaden.
  • När det gäller RUT-avdraget så sänktes det maximala avdraget. Det som nu gäller är att man maximalt får dra av 25 000 kronor varje år för hushållsnära tjänster. Dock gäller fortfarande gränsen på 50 000 kronor för de som har fyllt 65 år. ROT-avdraget å andra sidan har inte förändrats i detta avseende, utan det för fortfarande maximalt 50 000 kronor per år som gäller för varje person och år. Tänk dock på att alla avdrag räknas samman vid årets slut.
  • RUT-avdraget gäller nu endast för lättare städning eller annat rengöringsarbete, där också flyttstädning ingår. Matlagning finns inte längre med som en tjänst som går att använda i kombination med RUT.

Så vad betyder dessa förändringar?

Denna sänkning som regeringen bestämde på ROT-avdraget innebär då att kostnader för arbete för utförd tjänst nu är 30 % istället för 50 %. Det betyder i förlängningen att du kommer att behöva betala mer för de tjänster som utförs i och på ditt hem. Som vanligt gäller dock det maximala taket för hur mycket man får dra av, så det är oförändrat jämfört med innan ändringen. Det är kanske svårt att förstå exakt vad som menas, men för att ge ett exempel:

Om det är så att en tjänst, alltså en arbetskostnad där inte material är inräknat, kostar dig 50 000 kronor så har du efter förändringen möjlighet att dra av 15 000 kronor av den kostnaden med hjälp av ROT-avdraget. Därmed så betalar du endast 35 000 kronor av den kostnaden, medan Skatteverket står för resten till den utförande entreprenören.

Med andra ord så är det en ganska rejäl slant som tillfaller dig att betala istället för att staten ska stå för det. I ovanstående exempel hade du tidigare kunnat dra av 25 000 kronor, vilket innebär att det är en skillnad på 10 000 kronor nu jämfört med då. Många är idag kritiska till att denna nivå har sänkts, men samtidigt får man beakta att det fortfarande är möjligt att dra av upp till 50 000 kronor totalt. Så oavsett om du kanske kommer att behöva betala mer för varje enskilt arbete så har du vi årets slut fortfarande haft möjlighet att dra av lika mycket som tidigare. Så skillnaden är egentligen inte så stor som man kanske föreställer sig.

ROT-avdraget, såväl som RUT-avdraget, har med andra ord genomgått en hel del förändringar, men om man börjar syna detaljerna i de olika avdragen så är inte förändringarna så stora. Det handlar helt enkelt om att rätt medel ska kunna fördelas på rätt sätt och att ingen bransch ska kunna subventioneras, även om detta lätt kan ses som just en sådan åtgärd. I vilket fall så är det tydligt att behovet av dessa avdrag fortsatt finns, och det kommer med all säkerhet att vara uppe för diskussion igen i framtiden.

Sajten som hjälper dig förstå 2017 års regler runt rotavdraget