Vad krävs för att få ROT-avdrag?

Det är inte alla som kan få ROT-avdrag, och många har också begränsade möjligheter till att kunna utnyttja hela det avdrag som är lagstiftat. Det beror på en hel del olika saker och i det här avsnittet så tänkte vi redogöra för vad det egentligen är som krävs för att du ska kunna få ROT-avdrag. Det som är viktigt att tänka på är att RUT- och ROT-avdraget räknas ihop, så det är alltså inte två separata avdrag som du kan göra, utan de faller in under samma avdragsform.

ROT-avdraget som är möjligt att få ligger idag på maximalt 50 000 kronor per person och år. Det som styr hur mycket du kommer att kunna få i avdrag av dessa 50 000 kronor baseras på den inkomst som du har, samt vilka andra former av avdrag som du gör under samma år. Det är också du som köpare som har ansvar för att alla de villkor som gäller för dig är uppfyllda, vilket betyder att det inte är upp till uppdragstagaren att kontrollera detta. Du måste med andra ord lämna korrekta och uppdaterade uppgifter till de som du anlitar för att avdraget ska bli giltig och stämma överens med just dina avdragsmöjligheter.

rot 3

En checklista för att för ROT

Vad som krävs av dig:

 • För att få ROT-avdrag så måste du ha fyllt minst 18 år någon gång under beskattningsåret. Det betyder alltså att du kan få ROT om du är 17, men fyller under året.
 • Du måste också vara bosatt i Sverige eller om du skattar för 90 % av din inkomst i Sverige.
 • Det pris som kommit överens med entreprenör måste betalas innan årsskiftet för att det ska kunna komma med på deklarationen till nästkommande år.
 • Du måste ha avdrag kvar som du kan använda dig av.
 • Du måste också betala en tillräckligt stor del skatt för att du ska kunna dra av för ett arbete med ROT.
 • Det är möjligt att ansöka om ROT-avdrag för ett dödsbo, men det gäller endast om själva arbetet är utfört innan dödsfallet inträffade.

Vad som krävs av din bostad:

 • Det måste vara du som äger bostaden när det beställa jobbet genomförs. Det betyder alltså att ditt köpebrev måste vara klart med din signatur och godkänt av skatteverket. Är du osäker på hur det ser ut för dig så kan du kontrollera de uppgifterna på skatteverket.
 • Ett ROT-avdrag betalas endast ut om du helt eller delvis bor i den bostad där arbetet kommer att utföras. Bor du på två ställen som kommer båda dessa att räknas som en bostad, vilket betyder att du kan söka för båda. En bostad är enligt skatteverket ett småhus, en ägarlägenhet, en bostadsrätt eller ett fritidshus.
 • Det går också att ansöka om ROT för tjänster utförda i dina föräldrars bostad, så länge det är du som äger själva bostaden och har betalat för arbetet.
 • Det är dock inte möjligt att få ROT-avdrag om du har tänkt att bygga ett nytt hus, en intilliggande byggnad (garage, friggebod, attefallshus) eller renovering av ett hus som är yngre än fem år.
 • Det går dock att få ROT-avdrag för garage eller carport om de byggs samman med den primära bostaden. Dock går inte det om själva huvudbyggnaden är yngre än fem år.

Några av de uppgifter som du måste kunna lämna till uppdragstagare är fastighetsbeteckningen. Det här står i ditt köpekontrakt och om det kan du hitta på skatteverkets hemsida. För en bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningens organisationsnummer som ska anges, samt det lägenhetsnummer som du har.

Det finns med andra ord många olika saker som är viktiga att tänka på och kolla upp innan man kan känna sig säker på att får ROT-avdrag alls eller vilka nivåer av avdrag det rör sig om. Genom att kolla igenom våra listor ovan så kommer du att finna ut av det, annars är det möjligt att ta kontakt med skatteverket för att få besked om vad som gäller för just dig.

Sajten som hjälper dig förstå 2017 års regler runt rotavdraget